Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad black do češtiny

black = černý; černošský; čerň; saze; černé šaty; odmítnout; černá barva; začernit; temný; hněvivý; zlověstný; krém (na boty); skvrna; špína; černoch; umazat; vyčistit (boty); fašistický; umazaný; špinavý; nepřátelský; zarputilý; temnota; tma; černo; fašista
acetylene black = acetylenové saze; acetylenová čerň;
animal black = kostní čerň; živočišné uhlí;
bone black = spodium; kostní uhlí;
carbon black = saze; kopt; uhelná čerň;
embossing black = krycí lak; ochranný lak;
furnace black = saze; zčernat;

Příklady překladu slova "black" z webu:

Black lizard shoes.  Ohon měl dokonale uhlazený.
Her black eyes!  Její černé oči!
He sipped black coffee.  Pil černou kávu.
Other than this black eye.  Kromě téhle modřiny.
A grin split the black face.  Ano, snad jo.
Did you put out the black suit?  Vyndal jsi ten černý oblek?
He was not afraid of the black spots.  Z černých mžitek strach neměl.
He was a chubby man in a black suit.  Byl to tlouštík v černém obleku.
It was wrapped with a length of fine black wire.  Bylo to omotané tenkým černým drátem.
Valbroso cursed him back, his greed blazing in his black eyes.  Já, jenom já ji otevřu!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorblack ash   blackmail   bladder   blade   blade wheel   blading   blame   blame for