Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bizarre; bizzare; blab; black-out do češtiny


bizarre = divný, neobvyklý, fantastický, nezvyklý, zvláštní, prapodivný, netypický, abnormální, výstřední

bizzare = divný, netypický, abnormální, zvláštní, nezvyklý, prapodivný

blab = vyzradit, vynést, povídat, tlachat, klábosit, mluvka, žvásty, kecy, vyzvonit, vyžvanit, podřeknout se

black-out = ztráta vědomí, okno (v paměti), zatemňování, přechodná ztráta vědomí, zhášení, zatemněný, přerušení signálu, dočasná ztráta vidění


Next: blacken; blackening; blackguard; blacking    bus; bush; bushed; bushel