Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bitter do češtiny

bitter = hořký; hořkost; trpký; krutý; drsný; nevlídný; hořké pivo; ostrý; pronikavý; rozhořčený; nepřátelský; bolestný; třeskutý; těžký; zavilý; řezavý; tonikum; zahořklý; roztrpčený; hořčina; hořké zklamání
become bitter = zatrpknout; zhořknout;
feel bitter = cítit hořkost; být hořké (na chuť);

Příklady překladu slova "bitter" z webu:

Bitter litigation.  Trpký soudní spor.
It's bitter out there.  Venku je sychravo.
But how bitter few had realised.  Ale jak krutým, to si uvědomovali jen nemnozí.
The wind was bitter cold.  Foukal ostrý studený vítr.
She is so terribly bitter against him.  Je vůči němu opravdu silně zaujatá.
He had to face the bitter truth:  Musel pohlédnout hořké pravdě do očí:
In the thought there was a bitter sweetness.  To pomyšlení bylo hořce sladké.
There was irony there that was worth bitter laughter.  Byla to ironie hodná krutého smíchu.
It had been hard when the children died, bitter hard.  Bylo to těžké, když děti zemřely, kruté.
Then his wife left him and they had a bitter divorce.  Pak ho opustila manželka a měli nepříjemný rozvod.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorblabbermouth   black   black ash   blackmail   bladder   blade   blade wheel   blading