Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad biscuit do češtiny

biscuit = sušenka; keks; suchar; biskvit; pečivo (čajové)
dog biscuit = psí suchar; slamník;
tea biscuit = sušenka; čajová sušenka;

Příklady překladu slova "biscuit" z webu:

A biscuit of redbrown colouring?  Pečivo červenohnědého zabarvení?
A dry biscuit almost killed me, said her ladyship.  Napoprvé mě málem zabila obyčejná sušenka, odpověděla lady.
Forrest quickly buttered a biscuit and took a large bite.  Forrest si rychle namazal vdolek a pořádně se do něj zakousl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbistable   bitter   blabbermouth   black   black ash   blackmail   bladder   blade