Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad birthday do češtiny

birthday = narozeniny; den narození; datum narození; narozeninový; večírek k narozeninám
happy birthday = všechno nejlepší k narozeninám; šťastné narozeniny;

Příklady překladu slova "birthday" z webu:

Her birthday was coming soon, the doctor reflected.  Brzy bude mít narozeniny, vzpomněl si doktor.
That's my birthday present!  Je to přece můj dárek k narozeninám!
Graham started the birthday film over.  Graham pustil film z narozenin znovu.
Have you had a birthday there?  Už jsi tam měl narozeniny?
One moment it was a birthday celebration and then ...  Jednu chvíli to byla oslava narozenin a pak...
It was going to be your birthday present!  Měl to být dárek pro tebe k narozeninám!
But he didn't even wish her happy birthday all day.  Ale dědeček jí dokonce ani nepopřál všechno nejlepší.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbiscuit   bistable   bitter   blabbermouth   black   black ash   blackmail   bladder