Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad birth do češtiny

birth = narození; porod; plod; vznik; počátek; rod; původ; výplod; výtvor; zrod; zplodit; čas narození; příchod (počátek, nástup); porodní; porodit; zrození; rodný list
at birth = při narození; při zrodu;
still birth = potrat (mtrvého dítěte, zast.); porod mrtvého dítěte; mrtvý plod; předčasný porod; place of birth = místo narození;

Příklady překladu slova "birth" z webu:

Birth is painful.  Zrod je bolestný.
White gives birth to black.  Bílé dává zrod černému.
Being present for the birth of the new world order?  O tom, že byla u zrodu nového uspořádání světa?
She wants to be the birth mother.  Chce to dítě porodit.
Well, they can be stopped by birth control.  Tomu se dá přece zabránit antikoncepcí.
That is not what the she'pan of my birth taught.  Tomu se neučila she'pan mého rodu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbirthday   biscuit   bistable   bitter   blabbermouth   black   black ash   blackmail