Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bipartite; bird; birthright; bisect do češtiny


bipartite = dvojstranný, oboustranný, dvojklaný, dvoudílný, rozdělený na dvě části, dvoustranný, rozpůlený

bird = ptáček, ptačí, osoba, ptáče, chlápek, patron, asfaltový terč, řízená střela, eso, číslo, vojenský letec, pozorovat ptáky

birthright = právo od narození, prvorozenství, dědické právo, dědictví, lidské právo, právo prvorozeného

bisect = rozpůlit, větvit se, protínat, rozříznout na dvě části, půlicí osa


Next: bisector; bisexuality; bit; bitch    burlap; burlesque; burly; burn