Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad biography do češtiny

biography = životopis; biografie; biologická účinnost
dictionary of biography = biografický slovník;

Příklady překladu slova "biography" z webu:

There are eight names, each with a biography.  Je tam osm jmen, u každého je životopis.
It was not quite a diary, not quite a biography.  Nebyl to deník, ani tak úplně životopis.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbirch   birth   birthday   biscuit   bistable   bitter   blabbermouth   black