Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad billing do češtiny

billing = fakturování; fakturace; plakátování; účtování; vyúčtování; účtující; fakturující; reklama; plakátovací; specifikace; program; vyfakturování; účtovací; účtovací období
give sb. the top billing = uvést na prvním místě v programu;

Příklady překladu slova "billing" z webu:

Billing was the lifeblood of .  Fakturace byla živou krví firmy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbills   billy   bindery   binding   biography   birch   birth   birthday