Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bilateral do češtiny

bilateral = dvojstranný; bilaterální; dvoustranný; oboustranný; vzájemný; obousměrný; vedoucí oběma směry; dvoustranná dohoda
bill of exchange   bill of health   bill of lading   billet   billing   bills   billy   bindery