Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bidding do češtiny

bidding = nabídkové řízení; nabídkový; příkaz; nabízení; rozkaz; výzva; nařízení; nabídnutí; nabídka koupě; nabídka v dražbě; podání v dražbě; nabízející; nabídka; konkurzní řízení; poručení; zařízení; vybídnutí; pozvání; licitace; přihazování
competitive bidding = konkurenční nabídkové řízení; veřejná soutěž; soutěžní řízení; do one's bidding = poslechnout rozkazu (koho);

Příklady překladu slova "bidding" z webu:

I'll do your bidding.  Splním každý váš příltaz.
His own court sat near to do his bidding.  Poblíž něho sedělo jeho dvořanstvo a čekalo na rozkazy.
We have not come to go away at your bidding.  Nehodláme odejít na váš příkaz.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbig deal   big end   big-end bearing   bilateral   bill of exchange   bill of health   bill of lading   billet