Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad biased do češtiny

biased = zkreslený (výpočet); zaujatý; zkreslená informace; předpojatý; pokřivený (údaj); ovlivněný; nastavený; tendenční; podjatý; s předpětím; zkreslený údaj; chybný exponent
be biased = být zaujatý; mít předsudek;
bibliography   bicarbonate   bichromate   bicycle   bid for   bidder   bidding   big deal