Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad beyond do češtiny

beyond = za (7. p.); mimo; dál; přes; na druhou stranu; kromě; až na; v dálce; na druhé straně; támhle; déle; i později; navíc; nad; než; věčnost; neznámo; nepopsatelný; nade; onen svět
be beyond = být za (7. p.); být nad; vymstít se;
get beyond = dostat se za; přerůstat; zastínit; přerůst někomu přes hlavu;
go beyond = přesahovat; dojít; dostat se; zajít; převýšit;
lie beyond = ležet v dáli za (7. p.); ležet dál za (7. p.);

Příklady překladu slova "beyond" z webu:

Beyond that...  A pak...
Stars beyond stars.  Hvězdy za hvězdami.
That is beyond me.  To teda nechápu.
The one thing beyond price.  Věc k nezapla­cení.
I will find you beyond the mountains.  Najdu si vás za horama.
He could see the wall beyond it.  Za ním viděl zeď.
Exactly why she was laughing was beyond her.  To, proč se smála, unikalo jejímu chápání.
He could hear the hum of it beyond the walls.  Za zdmi slyšel hukot davů.
But he'd achieved that goal, and seen nothing beyond it.  Ale toho cíle dosáhl, a co bude dál, už nevěděl.
Rez was moving in the direction of whatever lay beyond the tank.  Rez se vydal kamsi za obrovský tank.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbeyond control   biased   bibliography   bicarbonate   bichromate   bicycle   bid for   bidder