Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad between do češtiny

between = mezi (7. p.); uprostřed; mezitím; doprostřed; vzácný; dohromady; mezi námi
alliance between = spojenectví mezi (7. p.); spřízněnost mezi (7. p.);
antagonism between = nepřátelství mezi (7. p.); protiklad mezi (7. p.);
balance between = rovnováha mezi (7. p.); harmonie mezi (7. p.);
battle between = roztržka mezi (7. p.);

Příklady překladu slova "between" z webu:

Between us.  Mezi námi.
Not between us.  Rozhodně ne mezi námi.
Those in between .  Ti ostatní...
Let him judge between us!  Ať nás rozsoudí!
It is a bond between us.  Je svazkem mezi námi.
They didn't have a fang between them.  Ani jeden z nich neměl tesáky.
We had to be at work between 8.  V práci jsme musely být od 8.
He set it down on the table between them.  Rozložil ji mezi ně na stůl.
He stepped out into the hallway to get between them.  Vystoupil do chodby mezi ně.
He had fallen into a reverie, with the mossrose between his fingers.  Holmes však upadl do stavu jakési zasněnosti;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbevel   bevel gear   beverage   beyond   beyond control   biased   bibliography   bicarbonate