Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad betterment; bevelling; beware; bewilder do češtiny


betterment = zdokonalení, zhodnocení (nemovitosti), vylepšení, meliorace, zvýšení hodnoty, asanace

bevelling = fasetování, srážení hran, fasetující, zešikmení, srážení hrany

beware = varovat se, opatrovat, hlídat, vyvarovat se, být opatrný

bewilder = zarazit, vyvést z míry, ohromit, omámit, poplést


Next: bewilderment; bewitch; bewitchment; bezel    bullpen; bullshit; bully; bullying