Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad better than do češtiny

better than = lepší než; lépe než; zlepšení
perform better than = vést si lépe než; fungovat lépe než;

Příklady překladu slova "better than" z webu:

Better than new.  Jako nové.
Probably better than you.  Možná lip než ty.
He knew better than to talk.  Co by mohl říct?
You know me better than that.  Přece mě znáš.
It didn't get any better than this.  Lepší to být nemůže.
I want you to do better than that.  To je málo.
You're his son, you know him better than me.  Jste jeho syn, znáte ho lépe než já.
If he's the asset, you'd know that better than us.  Pakliže je agent, tak ano.
But then, as they say, half a loaf's better than none.  Ale říká se, že půl bochníku je lepší než žádný.
It's not much to look forward to, but it's better than death.  Není to nic moc, ale pořád lepší než smrt.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbetters   between   bevel   bevel gear   beverage   beyond   beyond control   biased