Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad better off do češtiny

better off = bohatší; zámožnější; lepší kvalita
be better off = být na tom lépe; být v lepší pozici; být v lepší situaci;

Příklady překladu slova "better off" z webu:

We're better off flatly denying it.  Radši to prostě úplně popřeme.
They were better off than he was.  Jsou na tom lépe než on.
Wouldn't he be better off in jail?  Nebylo by mu nakonec ve vězení líp?
Your fighting men are much better off than those around them, heh?  Vaši bojovníci jsou na tom mnohem líp než ostatní kolem nich, že?
What you have to do will be better off done sober.  A to, co musíš udělat, udělej raději střízlivý.
Yeah, sure, he told himself, we're so much better off than this place.  Jo, určitě, říkal si, je to s námi mnohem lepší než s tím tady.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbetter than   betters   between   bevel   bevel gear   beverage   beyond   beyond control