Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bethink; betimes; betray; betrayal do češtiny


bethink = rozpomenout se, přemýšlet, rozvažovat, rozhodnout se, rozmyslet si, vzpomenout si, vzít si do hl., rozmyslit se, vzít do hlavy

betimes = časně, včas, zavčas, rychle, občas

betray = prozradit (4. p.), vyzradit, oklamat, uvést, vydat, zpronevěřit se, svést, prozrazovat, zahnout, zklamat (4. p.)

betrayal = zklamání, prozrazení, proradnost, zrádný, vyzrazení, oklamání, vyzrazování, zrazení


Next: betterment; bevelling; beware; bewilder    bulldog; bulldoze; bulldozer; bullhead