Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad berthage; beseech; beset; beside do češtiny


berthage = úvaziště, přístavní poplatek, poplatné, kotvení, přístavné

beseech = žadonit, dožadovat se, doprošovat se, naléhavě prosit, zapřísahat, doprošovat

beset = obklíčit, obsadit, zatarasit, zablokovat, sklíčit, posázet, blokovat, tlačit, sužovat, trápit, oblehnout, zdobit ornamenty

beside = u, ve srovnání, mimo to, kromě toho, nadto, ještě, kromě (čeho), mimo (co), podél, po, po boku, při


Next: besides; besiege; beslobber; bespatter    bugle; bugs; build; building-in