Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad berth do češtiny

berth = lůžko (na lodi, ve spacím voze); zakotvit; zajet; přístaviště (námoř.); místo (pro loď); kóje (na spaní); kotviště (lodi); zaměstnání; bydlení; přístřeší; vykázat kotviště (lodi); poloha; stan (přístavní hráze); volné místo; prostor; zaparkovat; uložit
sleeping berth = lůžko (na lodi); lůžko v kabině nákladního automobilu; give wide berth = vyhnout se na hony; give a wide berth = zdaleka se vyhýbat; give sb. a wide berth = na hony se vyhýbat (3. p.);

Příklady překladu slova "berth" z webu:

This berth isn't safe.  Tohle pří­staviště není bezpečné.
We were moved into a vacant berth among the others.  My jsme byli zataženi k nejbližšímu volnému kotvišti mezi ostatní.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbetter   better off   better than   betters   between   bevel   bevel gear   beverage