Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bent on do češtiny

bent on = usilující o; upjatý na; soustředěný na; klenutá střecha
be bent on = být usilující o; být nakloněn k; být náchylný k;

Příklady překladu slova "bent on" z webu:

These mri are outlaws, bent on making trouble.  Jsou to vyhnanci se sklonem dělat potíže.
The needle in her shin had bent on the bone.  Jehla, která jí vnikla do holeně, se ohnula o kost.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbent-grass   benthos   benzoate   bequest   berserk   berth   better   better off