Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad benevolence do češtiny

benevolence = benevolence; shovívavost; laskavost; blahovůle; dobročinnost; projev laskavosti; dar; dobrodiní; laskavý
contract of benevolence = smlouva jednostranně závazná;
benevolent   bent on   bent-grass   benthos   benzoate   bequest   berserk   berth