Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad benefit do češtiny

benefit = výhoda; prospěch; přinášet prospěch (3. p.); užitek; blaho; dobrodiní; podpora; prospět; benefiční; přínos; pomoc; náhrada; příspěvek; mít prospěch; mít užitek; prospívat; těžit; získat prospěch; odškodné; dávka; plnění; pomáhat; právo; výsada; požitek
child benefit = přídavek na dítě; rodinné přídavky; státní příspěvek na dítě; státní přídavek na dítě; přídavky na děti;
death benefit = pozůstalostní dávka při smrt.prac.ú; pojistné plnění při smrtelném pracovním úrazu; nemocenská; dávka v mateřství;

Příklady překladu slova "benefit" z webu:

Who would benefit from the old curator's disappearance?  Kdo by mohl ze zmizení starého kustoda nějak profitovat?
But you could benefit from our coming.  Ale vy byste mohli získat naším příchodem.
My expertise will greatly benefit our bank, heya?  Moje zkušenosti ale budou pro banku prinosem, heja?
It was much cleaner now, another benefit from the casinos.  Byla teď mnohem čistší - další prospěch z kasin.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbenefit from   benefits   benevolence   benevolent   bent on   bent-grass   benthos   benzoate