Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad benefit from do češtiny

benefit from = přinášet prospěch z (2. p.); prospěch z (2. p.); výhody z (2. p.); mít prospěch z (2. p.); mít výhody z (2. p.); výhoda pro
derive benefit from = získat užitek ze; těžit z; využívat (2. p.);
get benefit from = mít z něčeho užitek; mít užitek z;

Příklady překladu slova "benefit from" z webu:

Who would benefit from the old curator's disappearance?  Kdo by mohl ze zmizení starého kustoda nějak profitovat?
But you could benefit from our coming.  Ale vy byste mohli získat naším příchodem.
It was much cleaner now, another benefit from the casinos.  Byla teď mnohem čistší - další prospěch z kasin.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbenefits   benevolence   benevolent   bent on   bent-grass   benthos   benzoate   bequest