Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad beneficiary do češtiny

beneficiary = příjemce; obročník; beneficiát (círk.); leník; prebendant; lenní; příjemce dávek; osoba oprávněná převzít plnění; obmyšlený; beneficient; adresát pojistného plnění; poživatel dávek; beneficiární; poživatel; oprávněná osoba; oprávněný; beneficiář
contingent beneficiary = možný, ale ne jistý dědic; sekundární příjemce dávky; případný příjemce dávky; případný beneficiář; případný beneficient;
incidental beneficiary = obdarovaný věřitel; obmyšlený věřitel; náhodný beneficiát; první beneficiář;

Příklady překladu slova "beneficiary" z webu:

Trudy was the sole beneficiary.  Trudy byla jedinou oprávněnou osobou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbenefit   benefit from   benefits   benevolence   benevolent   bent on   bent-grass   benthos