Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad benefactor; benefice; Bengali; benighted do češtiny


benefactor = patron, dobrodinec, donátor, odkazce, patronský

benefice = beneficium (círk.), prebenda (círk.), léno (círk.), dar (círk.), církevní prebenda

Bengali = bengálský, bengálština, bengálí, Bengálka, bengálský jazyk

benighted = zpátečnický (přen.), zaostalý, nevědomý, neosvícený (přen.), nevzdělaný (přen.), překvapený nocí


Next: benign; bent; benumb; beplaster    buddy; budgeting; buff; buffalo