Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bending do češtiny

bending = ohýbání (2. p.); ohýbající se; ohyb; ohýbací; ohnutí; sklánějící; křivení; sklonění; schýlení; zkřivení; zakřivení; prohnutí; ohybový; zohýbání; zpřehýbání; zakřivený; ohýbající; příčný ohyb; sklánění; zakružování; ohýbadlo
simple bending = ohyb bez osové síly; prostý ohyb; direct and bending = tah za ohybu;

Příklady překladu slova "bending" z webu:

The foremast was bending like a bow and it snapped.  Přední stěžeň se ohýbal jako luk, až praskl.
I'm sorry, he said, bending close to the woman.  Lituji, prohlásil v předklonu na zemi.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbeneath   beneficial   beneficiary   benefit   benefit from   benefits   benevolence   benevolent