Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bender do češtiny

bender = flám; ohýbačka; ohýbací kleště (na drát); ohýbač; ohýbadlo; ohýbací nástroj; pitka; ohybadlo; ohýbání (2. p.)
bar bender = ohýbač armatury; železář; armovač;
steel bender = armovač; železář;

Příklady překladu slova "bender" z webu:

I heard it was just a fender bender.  Slyšel jsem, že to bylo jen takový ťuknutí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbending   beneath   beneficial   beneficiary   benefit   benefit from   benefits   benevolence