Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad benchmark; bend; bends; bendup do češtiny


benchmark = měřítko, orientační bod, test typovou úlohou, zkušební test, zkouška, vztažný bod, výšková značka (zem.), standard, testovací, orientační testování, pevný bod, typová úloha

bend = ohýbat se, sehnout, skrčit, uvázat (námoř.), zahnout, ohyb, zatáčka (cesty), zahnat, zahnat se, ohnat, ohnat se, zahýbat

bends = ohýbá se, ohyb, kesonová nemoc, choroba z dekomprese, zatáčka, bočnice, jádrové pásy

bendup = zohýbat, záhyb, zatáčka, zákrut řeky, uzel


Next: benefactor; benefice; Bengali; benighted    bucolic; bud; budding; buddle