Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad below do češtiny

below = dole; pod (7. p.); pod (4. p.); níže; dolů; dále (v textu); v podřízeném postavení; v; po proudu; pode; do podpalubí; níže než; pod cenou
be below = být pod; být níže;
from below = zpod (2. p.); zdola; zespod; zezdola; odspodu; odzdola; zpod;
just below = těsně pod; právě pod;
set below = stanovit níže; stanovit dole; stanovený dole; set forth below = uvedený dole;

Příklady překladu slova "below" z webu:

Below is the lodge.  Dole je srub.
And below it....  A pod ním...
The battle below raged on.  Dole dál zuřila bitva.
We best get below now.  Teď už budeme muset dolů.
A thick pain hit below the belt.  Pod pasem ucítil tupou bolest.
They are planning to move below ground.  Hodlali vejít do podzemí.
She is out of sight, just below those gardens.  Nehýbe se.
There were at least eight more stories below this one.  Pode mnou bylo přinejmenším osm pater.
He rubbed his chin, scratching at the skin below his beard.  Tulák se poškrábal na bradě pod vousy.
The two men looked out and saw the town below them.  Oba muži vyhlédli ven a spatřili pod sebou osadu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbelt buckle   belt molding   belt tensioning device   belted   bench   bencher   bender   bending