Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad belongings do češtiny

belongings = věci; náležitosti; majetek; zavazadla; svršky; osobní majetek; příslušenství; saky paky; běloruský
personal belongings = osobní náležitosti; svršky; osobní majetek; osobní svršky;

Příklady překladu slova "belongings" z webu:

The rest of them carried their belongings in paper sacks.  Ti ostatní si nesli své věci v papírových pytlích.
Yes at least to the matter of recovering our belongings from the city.  Ano - alespoň v záležitosti znovuzískání našich věcí z města.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbelow   belt buckle   belt molding   belt tensioning device   belted   bench   bencher   bender