Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bellow do češtiny

bellow = křičet; řev; bučení; bučet; řvát; řvaní; hřmět; dunět; hřmění; dunění; zařvat; řvavý; křičet na (4. p.); vlnovec; vyřvávat
expansion bellow = dilatační spoj; dilatační vlnovec;

Příklady překladu slova "bellow" z webu:

I've listened to you bellow of ten enough.  Já tě poslouchal dost často.
It took all his training not to bellow with joy.  Musel napnout všechny síry, aby nevýskal radostí.
Lightning exploded across the sky, followed by a bellow of thunder.  Nebe rozčísl blesk a vzápětí zarachotil hrom.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbellows   belly   bellyful   belongings   below   belt buckle   belt molding   belt tensioning device