Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad believe do češtiny

believe = věřit (3. p.); věřit, že; věřit, že; uvěřit (3. p.); domnívat se; myslit; mít dojem; myslit si; mít za to; důvěřovat; považovat; mínit; myslet; věřit čemukoliv
make believe = předstírat, že; předstírat;
some believe = někteří lidé věří; někteří lidé věří, že; reason to believe = důvodná domněnka;

Příklady překladu slova "believe" z webu:

Believe me.  Věř mi.
I believe it.  To věřím.
Do you believe me?  Věříš mi?
You have to believe that.  To mi věř.
And you know they'll believe me.  A mně uvěřej.
Which is a great loss, believe me.  Což je věčná škoda, to mi věř.
I still find it hard to believe ...  Pořád tomu nemůžu uvěřit...
Even if he told them, would they believe it?  I kdyby lidem všechno řekl, uvěřili by mu?
It made a kind of sense that she'd believe that.  Svým způsobem by dávalo smysl, kdyby tomu věřila.
This was a poor lie and he did not believe it;  Byla to chabá lež a on mým slovům neuvěřil;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbellow   bellows   belly   bellyful   belongings   below   belt buckle   belt molding