Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad belief do češtiny

belief = víra; důvěra; domněnka; přesvědčení; mínění; náboženská víra; vyznání; názor; věřící; implicitní pojetí; uvěřitelný
firm belief = pevná víra; skálopevná víra;
honest belief = dobrá víra; čestná víra;
strong belief = přesvědčení; pevná víra; freedom of belief = náboženská svoboda;

Příklady překladu slova "belief" z webu:

Belief shifts.  Víra, říká, víra se mění.
And belief counts for a lot.  A víra znamená hodně.
What is the belief now?  Co soudí věrouka dnes?
It was philosophies and belief systems.  Ale i o filozofie a náboženské systémy.
Her trust makes me faithful, her belief makes me good.  Když jsem s ní, lituji všeho, čemu vy jste mě naučil.
The medical profession had unexpectedly given her a belief in fate.  Lékařské povolání jí nečekaně dalo víru v osud.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbelieve   bellow   bellows   belly   bellyful   belongings   below   belt buckle