Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad being do češtiny

being = jsoucí; bytí; tvor; jsoucno; existence; podstata; bytí existence; život; člověk; dosavadní; být udřený
for being = za to, že je; za to, že jsou;
human being = lidská bytost; lidský tvor; člověk;
while being = zatímco, co byl; přitom, co byl; když, co byl; as for being = a co se týče (2. p.);
bring into being = dát vznik;
call into being = vyvolat;

Příklady překladu slova "being" z webu:

Being dead?  Byl mrtvý?
For being beaten?  Za to bití?
I am being hunted.  Pronásledují mě.
Make her stop being dead!  Ať není mltvá!
But he was not being canned.  Ale jeho nevyhodili.
It's not a matter of being sorry.  Tady nejde o lítost.
He doesn't give a damn about being famous.  O slávu nestojí.
You saved her life and yours by being smart.  Zachránilas jí život a sobě taky.
You're calling to stop a new one from being made.  Voláte, abyste zabránil novým.
A needle stings her arm, and then she is being lifted.  Do paže se jí zabodne jehla a pak ji zvednou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbelief   believe   bellow   bellows   belly   bellyful   belongings   below