Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad behind do češtiny

behind = za (7. p.); vzadu za (7. p.); vzadu; pozadí; opožděný; zpožděný; dozadu; záda; zadek; zadnice; zpět; zadní část; daleko; neodejít; pozadu; panimanda; za něčím; za mříže
be behind = být za (7. p.); být slabý; platit opožděně; zaostávat;
drag behind = zaostávat; být pomalejší;
drop behind = zůstat pozadu; opozdit se; pokulhávat; zůstávat vzadu;
fall behind = zůstat pozadu za (7. p.); zůstat vzadu; zůstávat vzadu;

Příklady překladu slova "behind" z webu:

Behind me.  Za mnou.
Ian, behind me.  Iane, za mě.
He was behind her.  Přímo za ní.
The target is behind us.  Cíl máme za sebou.
There is a stool behind you.  Bruta si sedl.
He nodded to the wall behind me;  Kývl ke stěně vedle mě;
Let's go, a man said from behind me.  Dav se začal rozcházet.
A man was sitting on a stool behind it.  Na stoličce za ním seděl muž.
He was crying when he locked the door behind him.  Když za sebou zamykal dveře, plakal.
He turned off the screens and locked the door behind him.  Vypnul obrazovky a zamkl za sebou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbehind bars   behind with   being   belief   believe   bellow   bellows   belly