Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad behaviour do češtiny

behaviour = chování; způsoby (též spotřebitelů); režim (práce); funkce; křivky; vystupování; fungování; reakce; jednání (chování); chod; psychologie; způsob práce; průběh (funkce ap.); počínání; fyzikální vlastnosti; charakter; charakteristika; rozpustilost
arbitrary behaviour = svévole; zvůle; voluntaristické jednání;
avoidance behaviour = vyhýbavé chování; vyhýbavé jednání;
collusive behaviour = koluzívní chování; nekale kooperativní chování;
competitive behaviour = soutěžní jednání; jednání na trhu;

Příklady překladu slova "behaviour" z webu:

Emergent behaviour again.  Znovu stresové chování.
Yet their behaviour was curiously purposeful and coordinated;  Jenže počínali si funkčně a se zvláštní cílevědomostí;
From the first, his behaviour has been peculiar.  Od počátku se choval nezvykle.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbehind   behind bars   behind with   being   belief   believe   bellow   bellows