Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad behavior do češtiny

behavior = chování; režim; reakce; jízdní chování; chování
asocial behavior = asociál chování; asociální chování;
cornering behavior = jízdní chování při zatáčení; chování vozidla při zatáčení;
corrosion behavior = korozní chování; korozní charakteristika;
criminal behavior = trestné jednání; dobré chování;

Příklady překladu slova "behavior" z webu:

Behavior is screaming forward, and it might be nonadaptive.  Chování se žene vpřed a možná, že je neadaptivní.
The behavior had changed.  Chování se změnilo.
Yet the behavior was clearly organized.  A přece bylo jejich chování zřetelně organi­zované.
We innovavate new behavior to adapt.  Abychom se přizpůsobili, vyvineme si nový způsob chování.
But why would group behavior change?  Jenže proč by se skupinové chování změnilo?
But the intensity of the behavior was diminishing:  Vášně však už začínaly opadávat:
Because complex animals can evolve their behavior rapidly.  Protože složitá zvířata si vzory chování osvojují rychle.
And there was something odd about his behavior toward her:  A na jeho chovaní k ní bylo cosi podivného:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbehaviour   behind   behind bars   behind with   being   belief   believe   bellow