Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad behalf do češtiny

behalf = pro; za; prospěch; v zastoupení (2. p.); zájem; podpora; kvůli; jménem (koho); v zájmu; jménem někoho; chovat se
in behalf = za (koho); pro (koho);
on behalf = ve prospěch; v zastoupení; za koho;

Příklady překladu slova "behalf" z webu:

On behalf of the town, of course.  Samozřejmě jménem celého města.
Thank you on behalf of the souls we will spare of pain.  Děkuji ti ve jménu všech duší, které ušetříme bolesti.
Then she kissed him, on behalf of everyone else.  Pak ho jménem všech ostatních políbila.
I can dominate them on his behalf - on mine too.  Dokážu je jeho jménem zkrotit - anebo i svým.
Of course, you're here on your own behalf also, neh?  Ano, jsem si jist, že je.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbehavior   behaviour   behind   behind bars   behind with   being   belief   believe