Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad beginning do češtiny

beginning = začátek (2. p.); počátek; začínající; počínající; vznik; úvodní; původní; začátečnický; počáteční; zahájení; původ; nához; začáteční; začátek dodávky paliva
from beginning = od počátku; od začátku;
wheel-lock beginning = meze blokování kola; začátek blokování kola; at the beginning = na začátku;
from the beginning = ze začátku; from the very beginning = od prvního okamžiku;

Příklady překladu slova "beginning" z webu:

I'm beginning to wonder.  Začínám se divit.
He was beginning to blubber.  Začínal natahovat.
The light was beginning to fail.  Začalo se stmívat.
She could feel herself beginning to drift.  Cítila, jak se propadá.
Mel found he, too, was beginning to sweat.  Mel zjistil, že i on se začíná potit.
Behind him, the litany was already beginning again.  Za ním se mezitím začala další litanie.
A lot of time is saved by beginning this way;  Tímto způsobem se ušetři spousta času;
Her eyes flew wide, and he saw the beginning of a cringe.  Oči se jí prudce rozšířily a celá se lehce nahrbila.
But you saw me go, and that was the beginning of my troubles.  Tys mě ale viděl odcházet a v tom byl počátek všech dalších malérů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbehalf   behavior   behaviour   behind   behind bars   behind with   being   belief