Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad begin do češtiny

begin = začít; začínat; začátek; zahájit; pustit se; načít; spouštěcí; rozdělat (4. p.); vzniknout; počít; zahájit soudní řízení

Příklady překladu slova "begin" z webu:

Begin to drive.  Teď jeďte.
We begin holiday!  My začít prázdniny!
War didn't begin tonight.  Válka nezačala dnes.
I have to begin again.  Musím přestat.
It was time to begin again.  Byl čas začít znovu.
If we fight, we will begin here.  Jestli budeme bojovat, začneme zde.
I know what conscience is, to begin with.  Především vím, co je svědomí.
Why was she in the street to begin with?  Abychom to vzali od začátku - proč se vlastně ocitla na ulici?
Nor was there much trust between them to begin with.  Nepanovala mezi nimi zpočátku důvěra.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbegin with   beginning   behalf   behavior   behaviour   behind   behind bars   behind with