Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad begin with do češtiny

begin with = začínat (7. p.); začínat s (7. p.); začátečník
to begin with = předně; především; za prvé;

Příklady překladu slova "begin with" z webu:

So let me begin with a small rearrangement of the weather.  Tedy mi dovolte začít malou úpravou počasí.
In the country, they begin with chores.  Na venkově se začíná prací.
Therefore, a local fanatic would begin with them.  Proto místní fanatik začal s nimi.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbeginning   behalf   behavior   behaviour   behind   behind bars   behind with   being