Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad before do češtiny

before = před (7. p.); dříve; předtím; předtím, než; vpředu; napřed; dopředu; dříve než (v časových větách); než (v časových větách); než by; již dříve; již předtím; nežli (v časových větách); nežli aby; dříve nežli (v časových větách); předešle; prve
as before = jako předtím; postaru;
be before = být před (7. p.); být předtím; vynikat nad;
bend before = sklánět se; ustoupit; ohýbat se;
bow before = podvolit se; uklonit se; sklonit se před (7. p.);
come before = přijít před (7. p.); udát se;

Příklady překladu slova "before" z webu:

Before that.  A předtím?
Oh, before dawn.  Hm, před úsvitem.
What about before that?  A před tím?
It was just before .  Bylo to těsně před...
But he was there before her.  Ale byl u ní dřív.
He was in the queue before me.  Stái v řadě přede mnou.
He was home a week ago before now.  Byl doma o týden dříve.
Mariko hesitated, kneeling on the hard earth before him.  Mariko zaváhala.
He cleared his throat and held a file before him.  Zakašlal a rozložil před sebou mapu.
An angry black man with a red apron stood before them.  Co to bude?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbefore you   beforehand   beggar   begging   begin   begin with   beginning   behalf