Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad before you do češtiny

before you = předtím než vy; předtím než ty; před vámi; dřív než bys řekl švec

Příklady překladu slova "before you" z webu:

Before you get hurt.  Měl chuť zaječet:
Just before you got back.  Chvíli před tím, než jste se vrátili.
How long before you got out?  Za jak dlouho jsi pak byl venku?
I was sleepy before you came.  Byl jsem ospalý, než jste přišel.
Will you do that before you go?  Uděláte to, než odejdete?
They'll be in your suite before you are.  Budou v hotelu dřív než vy.
You've got time for a nap before you go.  Máš ještě čas si zdřímnout, než půjdeš.
I will give you a good breakfast before you go.  Dám vám dobrou snídani, než se vydáte na cestu.
How would you like a little special action before you retire?  Co bys říkal mimořádné akci před odchodem do důchodu?
As a matter of fact, just strip 'em naked before you shoot 'em.  Jo, a svlékněte je do naha, než je zastřelíte.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbeforehand   beggar   begging   begin   begin with   beginning   behalf   behavior