Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bedded do češtiny

bedded = položený; usazený; osazený; zvrstvený; opatřený ložem; zalícovaný; vrstevnatý; přizpůsobený; vrstvený; uložený; sedimentární ložisko

Příklady překladu slova "bedded" z webu:

If they're bedded down and secure, no questions.  Jestliže jsou uloženi a zabezpečeni, žádné další otázky.
Sounds like he's bedded down for the night, he said.  Vypadá to, žé zalehl na celou noc, řekl.
To catch them behind closed doors, bedded together.  Přistihnout je za zavřenými dveřmi na loži.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbedding   bedroom   bedside   bee-line   beef about   beetle   before   before you