Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad becoming do češtiny

becoming = přiměřený; vhodný; hezký; slušivý; slušný; patřičný; elegantní; slušně

Příklady překladu slova "becoming" z webu:

Becoming flesh.  A tkáň.
He's becoming real.  Začíná být skutečný.
It was becoming unanimous.  To je zřejmé.
To keep from becoming animals.  Abychom se lišili od zvířat.
That keeps us from becoming animals.  Ale já musím vést také vyšetřování, a to nemohu dělat odtud.
He leaned forward, the smile becoming more pained.  Naklonil se dopředu, úsměv pomalu zhořkl.
The faces of the citizens were becoming detailed:  Rozeznávali jednotlivé obličeje:
He knew that he was developing a becoming dignity.  Věděl, že už je blíž své vysněné důstojnosti.
I cannot do the simplest thing without its becoming a legend.  I to nejprostší, co udělám, vejde do legendy.
We were slogging through a field that was fast becoming a marsh.  Projížděli jsme rozblácenou půdou, která se pomalu měnila v bažinu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbed and board   bedded   bedding   bedroom   bedside   bee-line   beef about   beetle