Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad beaver do češtiny

beaver = bobr; hledí (rytířské helmice); bíbr (žert.); vousáč (žert.); bobří kožešina; plnovous; vous; pochva; bobří; podbradek; bobrovina; dřít se
eager beaver = horlivec; pan "Horlivý"; snaživec; šplhavec; ctižádostivec; šplhoun; work like a beaver = dřít jako mezek;

Příklady překladu slova "beaver" z webu:

Those're beavers!  To jsou bobři!
Not a beaver, that was for sure.  Určitě ne bobr, to bylo jasné.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbecause   becoming   bed and board   bedded   bedding   bedroom   bedside   bee-line