Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad beauty do češtiny

beauty = krása; nádhera; krásný; krasavice; krásná věc; kráska; krásná vlastnost; krasavec; kosmetický; krásno; krasotinka; salon krásy
faded beauty = odkvetlá krása; uvadlá krása;
mysterious beauty = tajuplná krása; tajemná krása;

Příklady překladu slova "beauty" z webu:

All beauty passes.  Krása je pomíjivá.
That's the beauty of it!  V tom je ta krása!
That is the beauty of their system.  V tom je ta krása jejich systému.
That is the simple beauty of this quest.  V tom spočívá prostá krása mýho úkolu.
I have just got a beauty of a frame, sir.  Mám tam zrovna překrásný rám, pane.
But she saw none of the beauty of it.  Ona však tu krásu neviděla.
What a pity it was that such beauty was destined to fade!  Jaká škoda, že taková krása je odsouzena uvadnout...
The cabin was a fortress, and yet there was beauty also.  Srub byl jako pevnost, a přitom byl i krásný.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbeaver   because   becoming   bed and board   bedded   bedding   bedroom   bedside