Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad beautiful do češtiny

beautiful = nádherný; krásný; překrásný; obdivuhodný; krásný zážitek
more beautiful = krásnější; hezčí;

Příklady překladu slova "beautiful" z webu:

Beautiful girl.  Nádherný děvče.
A beautiful girl.  Krásná dívka.
It's a beautiful day.  Je krásně.
It was a beautiful day.  Byl nádherný den.
It was a most beautiful morning.  Bylo překrásné jitro.
And he had such a beautiful voice.  A má takový krásný hlas.
He has a simple and a beautiful nature.  Má prostou a krásnou povahu.
You are going to give me a beautiful new body and face?  Dáš mi skutečně překrásné nové tělo a tvář?
For an instant there was hesitation in her beautiful face.  Na okamžik se na sličné tváři objevil stín zaváhání.
You think that his agents have found another more beautiful than you?  Myslíš, že jeho agenti nalezli nějakou, která je krásnější než ty?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbeauty   beaver   because   becoming   bed and board   bedded   bedding   bedroom