Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad beast do češtiny

beast = zvíře; bestie; hovado; protiva (žert. o člověku); surovec; šelma; divoké zvíře; tažné zvíře; mizera; neřád; potvora; opice; pacholek; dravec; monstrum; kus; dobytče; čtyřnohé zvíře; zvěř na (6. p., poli, v moři)
wild beast = divoká šelma; divé zvíře; divoké zvíře; šelma;

Příklady překladu slova "beast" z webu:

The beast paused.  Tulák hodil meč.
Offbalance the beast fell, tipping the knight to the earth.  Zvíře, vyvedeno z rovnováhy, upadlo a srazilo rytíře na zem.
Makes the metal beast easier to manage, at least.  Přinejmenším se mi ta kovová potvora lépe ovládá.
Sensing her presence, the beast had calmed.  Když zvíře vycítilo její přítomnost, uklidnilo se.
He rose, pushed at the beast to make it move.  Vstal a šťouchl do zvířete, aby se dalo do pohybu.
Here are four prints where the beast has been standing motionless.  Tady jsou čtyři stopy na místě, kde zvíře stálo nehybně.
Sit down over there and steady that beast for lift.  Posaď se tamhle a drž to zvíře během vzletu.
You would have to take those, and the beast stays with me.  Musíte to přijmout takhle, zvíře zůstane se mnou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbeater   beating   beats   beautiful   beauty   beaver   because   becoming